Willen we leidende ondernemers of ondernemende leiders?

Onderzoek van Nyenrode Business Universiteit bevindt zich op het snijvlak van wetenschap en actuele maatschappelijke vraagstukken. Daar worden tevens onze kernwaarden aan gekoppeld: Leadership, Entrepeneurship en Stewardship. Zo doen we bijvoorbeeld onderzoek naar de manier waarop organisaties een nieuwe generatie werknemers kan boeien en binden. Een generatie die op zoek is naar een purpose die bij hen past – als individu, maar ook in de organisatie waar zij voor werken. En die van hun werkgever een steeds grotere mate van mensgerichtheid en maatschappelijke betrokkenheid verwacht.

Samenwerken naar een duurzame toekomst

Hoe kan je deze nieuwe generatie als werkgever boeien en binden? Mensen voor wie het belangrijk is om een waardevolle bijdrage te leveren, bijvoorbeeld aan het milieu, welzijn of andere maatschappelijke kwesties, vraagt een andere aanpak dan organisaties nu hanteren. Om lange termijn doelen te realiseren, moeten ondernemers en managers richting geven aan deze verandering. Maar hoe doe je dat?

Moet je werk betekenisvol zijn?

Hoe draag je bij aan duurzame doelstellingen, zonder de continuïteit van je organisatie uit het oog te verliezen? Hoe leid je noodzakelijke transformaties binnen je onderneming, rekening houdend met verschillende perspectieven en soms tegenstrijdige behoeften? Hoe zorg je dat talenten van werknemers ontdekt worden? Hoe kunnen HRM, leidinggevenden en werknemers op alle niveaus proactief een rol spelen bij veranderingen? Nyenrode draagt al 75 jaar bij aan nieuwe inzichten in ondernemerschap. Door middel van onderzoek wordt met een andere bril gekeken naar antwoorden op nieuwe maatschappelijke uitdagingen.

Wil jij samen met ons bijdragen aan een duurzame toekomst? Word dan nu donateur van Stichting Nyenrode Fonds en geef aan dit Nyenrode onderzoek van Prof. dr.Pascale Peters, Dr. Marta Berent-Braun en Dr. Melanie de Ruiter . Elke gift, groot en klein, maakt een verschil. Heel hartelijk dank!

THEMA MENS & MAATSCHAPPIJ:

Vandaag de dag staat de maatschappij voor uitdagende dilemma’s die ons allen aangaan. Wetenschappelijk onderzoek biedt oplossingen voor vraagstukken op het gebied van welzijn, diversiteit, ongelijkheid, burgerschap, participatie en ethiek. Universiteiten dragen daar met hun onderzoek structureel aan bij. Jouw steun daarbij is onmisbaar. 

Onderzoeken die je wellicht ook interessant zal vinden

Bepaalt je afkomst ook je toekomst?

Samen met onderwijsprofessionals en beleidsmakers ontwikkelen UvA-onderzoekers strategieën waarmee we de kansengelijkheid bij kinderen willen vergroten. Een van die onderzoekers is onderwijswetenschapper dr. Tessa van Schijndel. Zij onderzoekt nieuwe lespraktijken om de nieuwsgierigheid van kinderen te stimuleren. Nieuwsgierigheid is namelijk van groot belang voor de leerontwikkeling van...

Is gezond leven meer dan gezond zijn?

In Nederland hebben ongeveer 450.000 kinderen overgewicht, van wie circa 75.000 obesitas of ernstige obesitas. Overgewicht, en met name obesitas, kan leiden tot ernstige lichamelijke en mentale problemen. Bij de VU onderzoeken wetenschappers hoe de gezondheid, kwaliteit van leven en maatschappelijke participatie van kinderen met obesitas kan worden verbeterd. Wetenschappelijk onderzoek,...