Nyenrode Business Universiteit

Leadership, Entrepreneurship, Stewardship

Nyenrode is een particuliere universiteit, in 1946 opgericht door en voor het bedrijfsleven met een internationale oriëntatie. Met als kernwaarden Leadership, Entrepreneurship, Stewardship, werken we samen met studenten en faculteitsleden aan een duurzame toekomst. Met onze kernwaarden als basis stimuleren we studenten en deelnemers aan diverse opleidingen zich te ontwikkelen tot verantwoordelijke leiders. Dit doen wij door een combinatie van academische theorie, praktische relevantie en persoonlijke ontwikkeling aan te bieden. De uitkomsten van ons onderzoek naar maatschappelijke vraagstukken worden verweven in ons onderwijs en vice versa. Zo creëren we een zo groot mogelijke toegevoegde waarde voor de wereld

Onderzoek in de schijnwerpers:

“Willen we leidende ondernemers of ondernemende leiders?”

Werknemers verwachten van hun werkgever een steeds grotere mate van mensgerichtheid en maatschappelijke betrokkenheid. Mensen zijn op zoek naar een 'purpose' die bij hen past. Dit geldt zowel voor het individu, als de organisatie waarvoor zij werken. Zij willen ‘betekenisvol werken en ondernemen’. Een waardevolle bijdrage leveren, bijvoorbeeld aan het milieu, welzijn of andere maatschappelijke kwesties. Om mensen te kunnen binden en boeien moeten werkgevers een nieuwe manier van werken ontwikkelen. Om lange termijn doelen te realiseren, moeten ondernemers en managers richting geven aan deze verandering. Maar hoe doe je dat?

Hoe draag je bij aan duurzame doelstellingen, zonder de continuïteit van je organisatie uit het oog te verliezen? Hoe leid je noodzakelijke transformaties binnen je onderneming, rekening houdend met verschillende perspectieven en soms tegenstrijdige behoeften? Hoe zorg jij dat talenten van werknemers ontdekt worden? Hoe kunnen HRM, leidinggevenden en werknemers op alle niveaus proactief een rol spelen bij veranderingen?

Nyenrode draagt al 75 jaar bij aan nieuwe inzichten in ondernemerschap. Door middel van onderzoek wordt met een andere bril gekeken naar antwoorden op nieuwe maatschappelijke uitdagingen.

Wil jij samen met ons bijdragen aan een duurzame toekomst? Word dan nu donateur van Stichting Nyenrode Fonds en geef aan dit Nyenrode onderzoek van Prof. dr. Pascale Peters, Dr. Marta Berent-Braun en Dr. Melanie de Ruiter. Elke gift, groot en klein, maakt een verschil. Heel hartelijk dank!