Is gezond leven meer dan gezond zijn?

In Nederland hebben ongeveer 450.000 kinderen overgewicht, van wie circa 75.000 obesitas of ernstige obesitas. Overgewicht, en met name obesitas, kan leiden tot ernstige lichamelijke en mentale problemen. Bij de VU onderzoeken wetenschappers hoe de gezondheid, kwaliteit van leven en maatschappelijke participatie van kinderen met obesitas kan worden verbeterd. Wetenschappelijk onderzoek, voorlichting en een herziene landelijke behandelrichtlijn voor obesitas vergroten de kennis op het gebied van de zorg voor deze kinderen.

?Het gaat om het bevorderen van de gezondheid en kwaliteit van leven van kinderen en het verkleinen van sociaaleconomische gezondheidsverschillen.? Jutka Halberstadt

Hoeveel vind jij dat een kind zou moeten sporten?

Nieuwe methode voor hulpverleners
Jutka Halberstadt is universitair docent Kinderobesitas aan de VU en landelijk projectmanager van Care for Obesity. Met haar team heeft zij, samen met andere wetenschappers en gemeenten, een methode ontwikkeld waarmee hulpverleners kinderen nog beter kunnen ondersteunen. Hierbij wordt rekening gehouden met de specifieke leefomstandigheden van een kind, die gezond eten en bewegen lastiger maken. Deze methode wordt inmiddels in 35 gemeenten toegepast. Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) streeft ernaar dat in 2030 alle kinderen in Nederland die dat nodig hebben toegang hebben tot deze vorm van ondersteuning en zorg.

Geef kinderen met obesitas de juiste zorg. Draag bij aan het onderzoek van Jutka Halberstadt en haar team. Hartelijk dank voor uw gift!

THEMA MENS & MAATSCHAPPIJ:

Vandaag de dag staat de maatschappij voor uitdagende dilemma’s die ons allen aangaan. Wetenschappelijk onderzoek biedt oplossingen voor vraagstukken op het gebied van welzijn, diversiteit, ongelijkheid, burgerschap, participatie en ethiek. Universiteiten dragen daar met hun onderzoek structureel aan bij. Jouw steun daarbij is onmisbaar. 

Onderzoeken die je wellicht ook interessant zal vinden

Willen we leidende ondernemers of ondernemende leiders?

Onderzoek van Nyenrode Business Universiteit bevindt zich op het snijvlak van wetenschap en actuele maatschappelijke vraagstukken. Daar worden tevens onze kernwaarden aan gekoppeld: Leadership, Entrepeneurship en Stewardship. Zo doen we bijvoorbeeld onderzoek naar de manier waarop organisaties een nieuwe generatie werknemers kan boeien en binden. Een generatie die op zoek is naar een purpose...

Bepaalt je afkomst ook je toekomst?

Samen met onderwijsprofessionals en beleidsmakers ontwikkelen UvA-onderzoekers strategieën waarmee we de kansengelijkheid bij kinderen willen vergroten. Een van die onderzoekers is onderwijswetenschapper dr. Tessa van Schijndel. Zij onderzoekt nieuwe lespraktijken om de nieuwsgierigheid van kinderen te stimuleren. Nieuwsgierigheid is namelijk van groot belang voor de leerontwikkeling van...