Verwarmt jouw auto binnenkort je huis?

We staan in Nederland en in de rest van de wereld aan het begin van een noodzakelijke, enorme energietransitie. Het gebruik van fossiele brandstoffen zoals olie, gas en kolen moet afnemen. Het gebruik van, duurzaam opgewekte, elektriciteit zal hierdoor spectaculair stijgen. In 2050 is de vraag naar stroom minimaal verdubbeld en deze kan in bepaalde scenario’s zelfs met een factor drie toenemen. Om aan deze groeiende vraag te kunnen voldoen, zonder daarbij CO2 uit te stoten, zijn nog heel grote uitdagingen te overwinnen. 

Hoe zorgen we er bijvoorbeeld voor dat energie opgewekt door wind- en zonnekracht altijd beschikbaar is? En hoe maak je het huidige elektriciteitsnetwerk geschikt voor het grote aanbod van en vraag naar stroom?

Rijd jij al elektrisch?

24/7 Energie Lab
Een deel van het antwoord ligt in het aanpassen van de stroomvoorziening in de gebouwde omgeving, zoals de huizen, ziekenhuizen en kantoren waar we wonen en werken. Samen goed voor 35 procent van het finale Nederlandse energieverbruik. Met het project 24/7 Energie Lab werkt TU Delft aan een lokaal en CO2-vrij energiesysteem voor de gebouwde omgeving. Het wordt uitgevoerd in het bewoonde fieldlab ?The Green Village? op de TU Delft campus waarbij we ook kijken naar betaalbaarheid, acceptatie en regelgeving. Bekijk hier een uitleg van het 24/7 Energie Lab.

 

THEMA DUURZAAMHEID

De welvaart van vandaag mag niet ten koste gaan van de wereld van morgen. Maar dat betekent dat we onze prioriteiten grondig moeten bijstellen. Het vereist dat we – letterlijk en figuurlijk – grensoverschrijdend denken en handelen. Dat we vanuit een interdisciplinaire aanpak op zoek gaan naar duurzame oplossingen op het gebied van klimaat, milieu en biodiversiteit. Universiteiten hebben de kennis in huis om die transitie vorm te geven. Maar jouw bijdrage is ook onmisbaar.

Onderzoeken die je wellicht ook interessant zal vinden

Kun jij nog leven op aarde zonder biodiversiteit?

Biodiversiteit is een veelomvattend begrip: het behelst de variatie in al het leven op aarde, van bloemen en bijen, tot bacteriën en regenwouden. Biodiversiteit is essentieel voor ons als mens, want het staat aan de basis van ons voedsel, een schone lucht, een goede kwaliteit van de bodem, en andere ecosysteemdiensten. Biodiversiteit en natuur zorgen ook voor ons welzijn: groen doet ons goed....

Hoe voorkom je dat zeedieren stikken in onze plastic soep?

De enorme hoeveelheid plastic in de oceanen, afkomstig van ons afval, draagt jaarlijks bij aan de dood van 1,5 miljoen zeevogels, vissen, walvissen en schildpadden. Rondslingerende microplastics zijn ook een bedreiging voor onze eigen gezondheid. Hoe ruimen we het plastic dat in de oceaan rondzwerft zo effectief mogelijk op?