Hoe voorkom je dat zeedieren stikken in onze plastic soep?

De enorme hoeveelheid plastic in de oceanen, afkomstig van ons afval, draagt jaarlijks bij aan de dood van 1,5 miljoen zeevogels, vissen, walvissen en schildpadden. Rondslingerende microplastics zijn ook een bedreiging voor onze eigen gezondheid. Hoe ruimen we het plastic dat in de oceaan rondzwerft zo effectief mogelijk op?

Om die vraag te kunnen beantwoorden onderzoeken topwetenschappers van de Universiteit Utrecht hoe al dat plastic afval zich door onze oceanen beweegt. Met die kennis over oceaanstromingen ontwikkelen ze een model waarmee we wereldwijd het plastic in de oceanen op een efficiënte en effectieve manier kunnen opruimen.

Rond de Galapagos-eilanden wordt dit model nu al ingezet. En we willen méér ecosystemen plasticvrij maken. Om te voorkomen dat aangespoeld plastic afval weer terug de zee in stroomt, waar het weer in kleinere stukken uiteen valt, is het van belang het aangespoelde afval op land snel weg te halen. Een computertool kan voorspellen waar en wanneer het plastic afval aanspoelt. Voor de ontwikkeling van deze ?plasticvoorspeller? worden naast computersimulaties ook ?drifters? gebruikt: kleine, herbruikbare drijvende boeien met ingebouwde GPS die inzicht geven in de zeestromingen.

Vind jij dat je teveel plastic gebruikt?

Geef om plasticvrije oceanen
Draag ook bij aan schone, plasticvrije oceanen en een duurzame toekomst en geef aan dit Utrechts onderzoek van Stefanie Ypma en Erik van Sebille. Elke gift, groot en klein, maakt een verschil. Heel hartelijk dank!

THEMA DUURZAAMHEID

De welvaart van vandaag mag niet ten koste gaan van de wereld van morgen. Maar dat betekent dat we onze prioriteiten grondig moeten bijstellen. Het vereist dat we – letterlijk en figuurlijk – grensoverschrijdend denken en handelen. Dat we vanuit een interdisciplinaire aanpak op zoek gaan naar duurzame oplossingen op het gebied van klimaat, milieu en biodiversiteit. Universiteiten hebben de kennis in huis om die transitie vorm te geven. Maar jouw bijdrage is ook onmisbaar.

Onderzoeken die je wellicht ook interessant zal vinden

Kun jij nog leven op aarde zonder biodiversiteit?

Biodiversiteit is een veelomvattend begrip: het behelst de variatie in al het leven op aarde, van bloemen en bijen, tot bacteriën en regenwouden. Biodiversiteit is essentieel voor ons als mens, want het staat aan de basis van ons voedsel, een schone lucht, een goede kwaliteit van de bodem, en andere ecosysteemdiensten. Biodiversiteit en natuur zorgen ook voor ons welzijn: groen doet ons goed....

Verwarmt jouw auto binnenkort je huis?

We staan in Nederland en in de rest van de wereld aan het begin van een noodzakelijke, enorme energietransitie. Het gebruik van fossiele brandstoffen zoals olie, gas en kolen moet afnemen. Het gebruik van, duurzaam opgewekte, elektriciteit zal hierdoor spectaculair stijgen. In 2050 is de vraag naar stroom minimaal verdubbeld en deze kan in bepaalde scenario’s zelfs met een factor drie...