Technische Universiteit Delft

Impact maken voor een betere samenleving 

Bij TU Delft gaan we wereldwijde uitdagingen aan die iedereen persoonlijk raken; het klimaat, de energietransitie, de groei van steden, de digitale samenleving en gezondheid. We werken vol ambitie aan positieve verandering door onderzoek, onderwijs en innovatie van wereldklasse. Of het nu gaat om duurzame luchtvaart, schoon water of de toekomst van het internet.

Dit doen we op z’n Delfts; degelijk, hands on, pragmatisch, innovatief, met lef, out of the box en maatschappelijk betrokken. We werken altijd vanuit meerdere perspectieven en belangen. Onze oplossingen zijn toekomstbestendig. We werken niet alleen, maar samen met onze partners.

Samen versnellen wij de energietransitie

We staan in Nederland en in de rest van de wereld aan het begin van een noodzakelijke, enorme energietransitie. Het gebruik van fossiele brandstoffen zoals olie, gas en kolen moet afnemen. Het gebruik van, duurzaam opgewekte, elektriciteit zal hierdoor spectaculair stijgen. In 2050 is de vraag naar stroom minimaal verdubbeld en deze kan in bepaalde scenario’s zelfs met een factor drie toenemen. Om aan deze groeiende vraag te kunnen voldoen, zonder daarbij CO2 uit te stoten, zijn nog heel grote uitdagingen te overwinnen. Hoe zorgen we er bijvoorbeeld voor dat energie opgewekt door wind- en zonnekracht altijd beschikbaar is? En hoe maak je het huidige elektriciteitsnetwerk geschikt voor het grote aanbod van en vraag naar stroom?


24/7 Energie Lab

Een deel van het antwoord ligt in het aanpassen van de stroomvoorziening in de gebouwde omgeving, zoals de huizen, ziekenhuizen en kantoren waar we wonen en werken. Samen goed voor 35 procent van het finale Nederlandse energieverbruik. Met het project 24/7 Energie Lab werkt TU Delft aan een lokaal en CO2-vrij energiesysteem voor de gebouwde omgeving. Het wordt uitgevoerd in het bewoonde fieldlab ‘The Green Village’ op de TU Delft campus waarbij we ook kijken naar betaalbaarheid, acceptatie en regelgeving. Bekijk hier een uitleg van het 24/7 Energie Lab.