Kun jij nog leven op aarde zonder biodiversiteit?

Biodiversiteit is een veelomvattend begrip: het behelst de variatie in al het leven op aarde, van bloemen en bijen, tot bacteriën en regenwouden. Biodiversiteit is essentieel voor ons als mens, want het staat aan de basis van ons voedsel, een schone lucht, een goede kwaliteit van de bodem, en andere ecosysteemdiensten. Biodiversiteit en natuur zorgen ook voor ons welzijn: groen doet ons goed. Eigenlijk heeft vrijwel alles wat we eten, gebruiken als bouwmaterialen, en nodig hebben voor medicijnen en industriële grondstoffen linksom of rechtsom met biodiversiteit te maken.

Ondanks dat biodiversiteit zo essentieel is, staat de soortenrijkdom op aarde enorm onder druk. Ontbossing, verstedelijking, industrialisering, vervuiling en klimaatverandering dragen allemaal bij aan het alarmerende verlies aan soorten. Wij luiden daarom samen met andere wetenschappers in de wereld de noodklok. Biodiversiteitsverlies bedreigt ons bestaan als mens en er is geen tijd te verliezen om deze neergaande spiraal te stoppen en om te buigen.

Hoe ziet jouw tuin eruit?

Bij WUR werken we daar hard aan in talloze projecten. We onderzoeken bijvoorbeeld hoe we stropers vóór kunnen zijn door het vluchtgedrag van kuddedieren te analyseren. We bepalen hoe we koraalriffen kunnen herstellen. En we helpen de biodiversiteit binnen de landbouw terug te brengen. 

Wilt u samen met ons de biodiversiteit behouden en verbeteren? Wordt dan nu donateur van het Universiteitsfonds Wageningen. Met uw bijdrage steunt u direct de biodiversiteit in Nederland, met een project in Zuid-Limburg waarin we proberen landbouw en natuurbescherming te verweven. Hier zullen belangrijke landschapselementen als poelen, hagen en soortenrijke graslanden met soldaatjes en bijenorchissen worden teruggebracht in de intensieve akkerbouw, waarna onze onderzoekers het herstel van bedreigde planten- en diersoorten in het gebied monitoren. Alvast hartelijk dank! 

THEMA DUURZAAMHEID

De welvaart van vandaag mag niet ten koste gaan van de wereld van morgen. Maar dat betekent dat we onze prioriteiten grondig moeten bijstellen. Het vereist dat we – letterlijk en figuurlijk – grensoverschrijdend denken en handelen. Dat we vanuit een interdisciplinaire aanpak op zoek gaan naar duurzame oplossingen op het gebied van klimaat, milieu en biodiversiteit. Universiteiten hebben de kennis in huis om die transitie vorm te geven. Maar jouw bijdrage is ook onmisbaar.

Onderzoeken die je wellicht ook interessant zal vinden

Hoe voorkom je dat zeedieren stikken in onze plastic soep?

De enorme hoeveelheid plastic in de oceanen, afkomstig van ons afval, draagt jaarlijks bij aan de dood van 1,5 miljoen zeevogels, vissen, walvissen en schildpadden. Rondslingerende microplastics zijn ook een bedreiging voor onze eigen gezondheid. Hoe ruimen we het plastic dat in de oceaan rondzwerft zo effectief mogelijk op?

Verwarmt jouw auto binnenkort je huis?

We staan in Nederland en in de rest van de wereld aan het begin van een noodzakelijke, enorme energietransitie. Het gebruik van fossiele brandstoffen zoals olie, gas en kolen moet afnemen. Het gebruik van, duurzaam opgewekte, elektriciteit zal hierdoor spectaculair stijgen. In 2050 is de vraag naar stroom minimaal verdubbeld en deze kan in bepaalde scenario’s zelfs met een factor drie...