Vrije Universiteit Amsterdam

Gezond leven en de impact op de mens

Voorkomen is beter dan genezen. Als we langer gezond en actief willen blijven, moeten we daaraan werken. In de huidige maatschappij is dat helaas niet altijd even gemakkelijk. Levensstijl, gedrag en sociaaleconomische factoren spelen hierbij een grote rol. De VU onderzoekt de relatie tussen gezondheid, voeding en beweging en de impact hiervan op de mens. Vaak kun je met een paar kleine aanpassingen al gezonder leven en langer actief blijven in de maatschappij.

Onderzoek naar kinderobesitas

Obesitas: een groot probleem onder kinderen

In Nederland hebben ongeveer 450.000 kinderen overgewicht, van wie circa 75.000 obesitas of ernstige obesitas. Overgewicht, en met name obesitas, kan leiden tot ernstige lichamelijke en mentale problemen. Bij de VU onderzoeken wetenschappers hoe de gezondheid, kwaliteit van leven en maatschappelijke participatie van kinderen met obesitas kan worden verbeterd. Wetenschappelijk  onderzoek, voorlichting en een herziene landelijke behandelrichtlijn voor obesitas vergroten de kennis op het gebied van de zorg voor deze kinderen.

Het gaat om het bevorderen van de gezondheid en kwaliteit van leven van kinderen en het verkleinen van sociaaleconomische gezondheidsverschillen.” Jutka Halberstadt

Nieuwe methode voor hulpverleners

Jutka Halberstadt is universitair docent Kinderobesitas aan de VU en landelijk projectmanager van Care for Obesity. Met haar team heeft zij, samen met andere wetenschappers en gemeenten, een methode ontwikkeld waarmee hulpverleners kinderen nog beter kunnen ondersteunen. Hierbij wordt rekening gehouden met de specifieke leefomstandigheden van een kind, die gezond eten en bewegen lastiger maken. Deze methode wordt inmiddels in 35 gemeenten toegepast. Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) streeft ernaar dat in 2030 alle kinderen in Nederland die dat nodig hebben toegang hebben tot deze vorm van ondersteuning en zorg.

Geef kinderen met obesitas de juiste zorg. Draag bij aan het onderzoek van Jutka Halberstadt en haar team. Hartelijk dank voor uw gift!