Universiteit van Amsterdam

Wetenschap in de samenleving

De Universiteit van Amsterdam staat voor baanbrekend onderzoek dat kennis vergroot en oplossingen aandraagt voor de wereld van morgen. Wij geloven in een duurzame en welvarende toekomst waarin rechtvaardigheid en gelijke kansen centraal staan. Onze studenten en onderzoekers dragen waar mogelijk bij aan complexe maatschappelijke vraagstukken. Bijvoorbeeld bij het bestrijden van kansenongelijkheid in onze samenleving. Samen met onderwijsprofessionals en beleidsmakers ontwikkelen UvA-onderzoekers strategieën waarmee we de kansengelijkheid bij kinderen willen vergroten.

Onderzoek in de schijnwerpers:

Door nieuwsgierigheid op de toekomst voorbereid

Een van die UvA-onderzoekers is onderwijswetenschapper dr. Tessa van Schijndel. Zij onderzoekt samen met dr. Brenda Jansen, prof. dr. Maartje Raijmakers (Ontwikkelingspsychologie) en dr. Rooske Franse (NEMO Science Museum) nieuwe lespraktijken om de nieuwsgierigheid van kinderen te stimuleren. Onderzoek heeft namelijk aangetoond dat deze eigenschap van groot belang is voor de leerontwikkeling. Zo zijn nieuwsgierige kinderen aandachtiger, beter in staat om hun omgeving systematisch te onderzoeken en ze kunnen informatie beter onthouden. Bovendien wordt nieuwsgierigheid vaak gezien als drijvende kracht van de wetenschap en als een belangrijke voorspeller van academisch succes. Belangrijk dus voor de wetenschappers van morgen.

Rol voor de school

Kinderen zijn van nature nieuwsgierig. Het waarom-vragenvuur begint al op jonge leeftijd. De omgeving waarin een kind opgroeit, bepaalt hoe die nieuwsgierigheid zich ontwikkelt. Ouders kunnen dit stimuleren door hun kinderen bloot te stellen aan een prikkelende omgeving en onderzoekend gedrag de ruimte te geven. Helaas heeft niet iedere ouder de tijd, de middelen óf het vertrouwen in eigen kunnen om deze nieuwsgierigheid te stimuleren. Voor de kinderen die in een kansarme omgeving opgroeien, vervult de school daarom een cruciale rol.

Direct toepasbaar in de praktijk

Samen met haar team ontwikkelt dr. Van Schijndel in een zogeheten living lab lespraktijken die basisschoolleerkrachten helpen de nieuwsgierigheid van hun leerlingen te stimuleren. Wetenschappers, leerkrachten en educatiespecialisten van NEMO Science Museum brengen allen hun eigen expertise in. Van Schijndel: ‘In een living lab komen inzichten uit de wetenschap en de praktijk samen. Zo zijn de opbrengsten van het onderzoek straks direct toepasbaar in het klaslokaal.’

Draag bij aan wetenschappelijk onderzoek

Vindt u ook dat alle kinderen de kans moeten krijgen om succesvol te zijn? Dan kunt u dr. Tessa van Schijndel en haar team helpen met een bijdrage. Samen kunnen we de ongelijkheid in de samenleving aanpakken. Voor de wetenschappers van morgen.