Universiteit Twente

Uw gezondheid, onze technologie

Onderzoekers van de Universiteit Twente kijken voortdurend hoe technologie kan bijdragen aan het verbeteren van de gezondheidszorg voor u en mij. Samen met u willen we werken aan wetenschappelijke doorbraken die bijdragen aan de omslag van ziektebestrijding naar preventie en persoonlijke zorg. ‘Improving healthcare by personalized technology’: dat is de focus van ons TechMed Centre waar onze beste onderzoekers samenwerken met de artsen uit de klinische zorg. Vaak richt het onderzoek zich rechtstreeks op vragen vanuit de maatschappij en soms zijn de innovaties van onze onderzoekers zo vernieuwend dat de markt er nog niet klaar voor is. Wij zoeken visionairs die zich samen met onze onderzoekers en de artsen willen inzetten voor deze innovaties.

Moet borstkankeronderzoek pijn doen?

Nee, borstkankeronderzoek hoeft geen pijn te doen. Dat zegt prof.dr. Chris de Korte. “Het pijnlijk platdrukken van borsten is bij mijn nieuwe 3D-echomethode niet meer nodig. Bovendien kan het detectieproces worden teruggebracht van maximaal twee weken tot één dag.”

In Nederland krijgt 1 op de 7 vrouwen borstkanker. In 2019 werd er bij ruim 14.000 vrouwen borstkanker vastgesteld en overleden zo’n 3.000 vrouwen aan de gevolgen daarvan. Als borstkankeronderzoek sneller, beter en pijnloos kan plaatsvinden zal borstkanker op grotere schaal eerder worden opgespoord en zullen meer vrouwen borstkanker overleven. Ook zullen zware behandelingen, zoals borstsparende operaties, minder hoeven plaats te vinden.

De Korte: “Wij hebben een nieuwe 3D-echomethode ontwikkeld die in staat blijkt borstkanker sneller, beter en pijnloos op te sporen.” Nadere klinische evaluaties moeten nog plaatsvinden voordat deze methode de markt op kan. Hoe eerder deze evaluaties plaatsvinden, hoe eerder we veel vrouwen kunnen redden van de dood en hoe eerder we zware behandelingen kunnen voorkomen.

Uw persoonlijke betrokkenheid kan het verschil maken.

Als ambassadeur, maar ook als donateur, kunt u bijdragen aan een versnelling in het werk van onze onderzoekers. Klik op onderstaande button en vind meer informatie over het project van prof. De Korte, maar ook over een aantal andere UT-projecten op het gebied van medische technologie. Wilt u bijdragen, neem dan contact op met ons!