Tilburg University

Hoe kunnen wij de maatschappij dienen en die beter maken voor de burgers? Die vraag, dat is wat ons bij Tilburg University elke dag drijft. In ons onderzoek. In ons onderwijs. En in de strategische samenwerkingen die wij aangaan. We gaan daarmee grote uitdagingen aan zoals geformuleerd in de Sustainable Development Goals (SDG’s) van de Verenigde Naties. Hoe kunnen we zorgen voor meer gelijkheid tussen mensen? Hoe gaan we armoede te lijf? En wat kunnen wij bijdragen aan de droom van een wereld waarin niemand honger hoeft te lijden? Wij bij Tilburg University dragen met onze kennis bij aan deze grote vraagstukken. En uw hulp is daarbij onmisbaar!

Een wereld zonder honger

Het hongerprobleem in de wereld is groot. Vandaag de dag gaan volgens de Verenigde Naties (VN 2020) maar liefst 811 miljoen mensen met honger naar bed. Elke tien seconden sterft ergens in de wereld een kind als gevolg van honger en ondervoeding. Het Zero Hunger Lab van Tilburg University helpt met wiskunde om wereldwijde voedselzekerheid te realiseren. Wij noemen dat bytes for bites.

Zero Hunger Lab van Tilburg University draagt met hun expertise in data science bij aan het realiseren van de nummer 2 van de SDG’s van de VN: Zero Hunger. Dit doen we door samen te werken met hulp­organisaties, ontwikkelingsorganisaties, bedrijven, overheid en kennisinstellingen die zich ook inzetten voor een wereld zonder honger. Het onderzoeksteam helpt hen met het slim gebruiken van wiskunde en algoritmes om betere beslissingen te nemen in een steeds complexere wereld. Met andere woorden: we zetten de kracht van data science in voor een betere wereld en een gezonde planeet.

Draag bij aan een betere wereld 

Een wereld waarin niemand honger hoeft te lijden. U kunt daaraan bijdragen. Steun prof. Hein Fleuren en zijn team van het Zero Hunger Lab. Alvast hartelijk dank.