De Universiteit Maastricht

Hoe krijgen we regie over onze eigen gezondheid?

Wanneer we met zijn allen langer gezond en actief willen blijven, dan dienen we allereerst meer inzicht te verkrijgen in de leefstijl van onze kinderen. Kinderen ontwikkelen door een ongezonde leefstijl chronische ziekten. Dit raakt tevens het welzijn van onze jeugd en de toegankelijkheid van de gezondheidszorg. En dat willen we graag voorkomen. 

Daarnaast willen we ook de mogelijkheid hebben om bij volwassen patiënten die al een ziekte hebben eenmaal beschadigde cellen, weefsels of organen te kunnen herstellen of vervangen. Bij de Universiteit Maastricht onderzoeken we zowel de impact van leefstijlinterventies bij kinderen als ook nieuwe technologische mogelijkheden voor herstelbehandelingen van beschadigde cellen, weefsels en organen.

Gezond ouder worden; preventie én regeneratie

In Nederland heeft 15% van de jeugd van 4 tot 17 jaar overgewicht. En steeds meer kinderen hebben te maken met chronische ziekten als obesitas, diabetes en hart- en vaatzieken. Ze kampen daardoor met dalende leerprestaties, sociale ongelijkheid en vinden op latere leeftijd minder snel een plek op de arbeidsmarkt. Daarom is het van groot belang om te weten wat het effect is van leefstijlinterventies op school bij jonge kinderen. Deze leefstijlinterventies bestaan uit meer bewegen in combinatie met een gezonde lunch en tussendoortjes op de basisschool. Toekomstige studies moeten laten zien in hoeverre gewichtsvermindering ziekten op latere leeftijd voorkómt en welke kostenbesparing dit met zich meebrengt. 

Naast bovengenoemd onderzoek naar leefstijlinterventies, is het ook van levensbelang dat we meer leren over het vermogen van het menselijk lichaam om op latere leeftijd eenmaal beschadigd weefsel zelf te herstellen. Dit zorgt er immers voor, dat het levenslang bestrijden van symptomen niet langer nodig is. Met de ontwikkeling van regeneratieve therapieën kunnen patiënten in de toekomst genezen worden van ziekten als diabetes type 1, nierfalen, artrose, hartfalen en complexe botbreuken. Omdat er wordt gewerkt met levende materialen, zoals cellen en weefsels, is het ontwikkelproces voor regeneratieve technologieën echter een zeer complex en kostbaar geheel.

Draag bij aan baanbrekend onderzoek  

Vindt u het belangrijk dat kinderen gezond leren leven en dat er échte oplossingen komen voor aandoeningen als diabetes, nierfalen, hart- en vaatziekten en complexe botbreuken? Help prof. dr. Onno van Schayck en prof. dr. Martijn van Griensven met het realiseren van hun onderzoek.

Alvast hartelijk dank!