Erasmus Universiteit Rotterdam

Positieve maatschappelijke impact

Onze missie is een positieve maatschappelijke impact te creëren. We streven ernaar om hedendaagse, complexe maatschappelijke uitdagingen te leren begrijpen en met ons onderwijs en onderzoek een bijdrage te leveren aan de oplossing ervan - of het nu gaat om duurzaamheid, toekomstgericht onderwijs of innovaties in de gezondheidszorg.

Preventie van dementie

Alzheimer Nederland voorspelt dat er in 2040 een half miljoen Nederlanders dement zullen zijn. In de werkelijkheid blijkt echter dat het relatieve aantal gevallen van dementie minder snel stijgt dan verwacht. Ook is inmiddels bekend dat het risico op dementie met 30% verlaagd kan worden door gezond te leven, en dat het individuele risico op dementie vrij goed voorspeld kan worden.

Voorspellen en voorkomen

Het doel van dit onderzoek is dementie beter te kunnen voorspellen, en te weten hoe de ziekte kan worden voorkomen. Onderzoeker prof. dr. Arfan Ikram wil een middel ontwikkelen waarmee huisartsen snel kunnen beoordelen of hun patiënten dementieverschijnselen vertonen. Zulke middelen worden al vaak ingezet voor andere chronische ziekten, bijvoorbeeld hart- en vaatziekten, maar nog niet voor dementie. 

Door de academische kennis van dit onderzoek in te zetten in een klinische toepassing kan preventie van dementie een standaard onderdeel worden van het medische consult. Dankzij het onderzoek naar onder andere leefstijl factoren kan het risico op de ontwikkeling dementie verlaagd worden